Svátek

Svátek má Veronika

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 2. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -7 až -11°C.

Labe Aréna Račice

baner

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k plánované výstavbě "třetí ulice"

20.12.2018 - obdržela obec zpracovanou dokumentaci stavby. Předmětem stavby

                    je návrh komunikací, vodovodu pro rozvod pitné vody, oddílné

                    splaškové kanalizace, rozvodu tepla a rozvodu veřejného osvětlení

                    pro II. etapu výstavby RD v Račicích  

   9.1.2019 -  rozeslala obec na všechny dotčené orgány žádost o vyjádření k  

                    k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 

                    stavby "Račice-Technická infrastruktura pro výstavbu

                    RD - II. etapa"  

8.4.2019    -  obec obdržela všechna vyjádření k projektové dokumentaci 

9.4.2019    -  obec podala na MěÚ- stavební odbor, ŽP a dopravy, žádost

                    o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení 

16.5.2019 -   obdržela obec Oznámení o zahájení územního řízení od MěÚ 

                    Štětí, Odboru stavebního, životního prostředí a dopravy

11.6.2019 -   V pondělí 17.6.2019 od 18,00 hodin se koná na sále 

                    KD Račice veřejná schůze ZO, na které budou podány informace

                    k prodeji stavebních parcel.

                    Pozvánky byly rozeslány všem zájemcům o parcely

                    ve III. ulici.                             

 stavební parcely - III. ulice, situace obytného souboru              

12.7.2019 -  bylo vydáno územní rozhodnutí "Technická infrastruktura

                   pro výstavbu RD - II. etapa" (viz odkaz úřední deska)

  3.9.2019 - byla urovnána plocha pro výstavbu, převezena zemina 

                  a zřízeny zemní valy. V současné době geodeti zaměřují 

                  pozemky pro vyhotovení geometrického plánu.

                  Po zapsání a zakreslení pozemků budou sezváni všichni zájemci

                  o parcely na OÚ Račice k sepsání kupních smluv za účasti právničky.

8.10.2019 - stále čekáme na geometrický plán pro vyznačení pozemků 

                  od geodetů  

29.10.2019 - Všem zájemcům o stavební parcely, kteří mají podané žádosti

                    sdělujeme, že dne 13.11.2019 od 18,00 hodin se koná veřejné

                    zasedání OZ Račice v KD v Račicích.

14.11.2019  Aktuální přehled parcel nabízených k prodeji

19.11.2019 - Dne 11.12.2019 bude veřejné zasedání, kde budou stanoveny podmínky

                   prodeje pozemků a jejich zasíťování. Zároveň bude na základě podaných

                   žádostí o koupi podle data podání žádosti rozhodnuto o konkrétním

                   zájemci-kupujícím.

12.12.2019 - Veškeré informace najdete na úřední desce - Usnesení+vzor

                    odsouhlasené kupní smlouvy.

                    Žádáme, aby všichni zájemci o pozemky sdělili veškeré informace,

                    potřebné k sepsání smlouvy. Jedná se hlavně o RČ, a to nejpozději

                    do 31.1.2020 na OÚ Račice.

8.1.2020  -   Veškerá regulativa jsou uvedena v Územním plánu Račice (viz. odkaz

                   Územní plán), strana 11 f) plochy bydlení v rodinných domech.

                   V usnesení OZ Račice bylo doplněno dodržení uliční stavební čáry 3 m.

                   Hl. řád a přípojky III. ulice 

21.4.2020 - dne 22.4.2020 bude proveden návrh na vklad práva do katastru

                    nemovitostí prvního kupujícího pozemku ve III. ulici. Zároveň

                    dojde k zapsání všech ostatních pozemkových parcel vzniklých 

                    na základě GP č. 504-51/2019 na LV č. 1 pro obec Račice.

                    Poté dojde k uzavření všech kupních smluv. 

                    Kupující budou informováni prostřednictvím mailu.

       13.11.2020 - Zahájení stavby "Račice - technická            infrastruktura pro výstavbu RD" 

Dne 9.11.2020 došlo k podepsání Smlouvy o díle s názvem "Račice - technická infrastruktura pro výstavbu RD". Zhotovitelem stavby je firma APRIS 3MP s.r.o., Praha 6-Suchdol.

Zahájení stavby a zároveň předání staveniště proběhlo dne 13.11.2020.

Smlouva o dílo Račice_technická infrastruktura pro výstavbu RD

Harmonogram prací

Po dobu výstavby je vstup na staveniště zakázán!!!

Důležité upozornění pro stavebníky RD:

Při zadávání projektů RD je třeba dodržet 3 m uliční čáru a typ střechy sedlový nebo valbový.