Svátek

Svátek má Emil

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 5. 2022

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Labe Aréna Račice

baner

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní úřadKontakty

urad@racice.cz - obecní úřad

Obecní úřad Račice                                           
č.p. 117 
41108 Račice

tel.  416 813 466 
e-mail: urad@racice.cz

IČO:00525413                                                                                                                    Budova obecního úřadu 
Úřední hodiny :

Pondělí   8:30 - 12:00, 14:00 - 18:00          Pokladní hodiny:   Pondělí  16:00 - 18:00
Středa    8:30 - 12:00, 14:00 - 18:00                                        Středa   16:00 - 18:00
 

 

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

číslo účtu              účel platby         variabilní symbol       částka Kč - 2022

KB 32021471/0100           poplatek za psa    13410..(doplnit č.p.)         50,-/pes          

KB 32021471/0100           poplatek za hrob  36320..(doplnit č. hrobu)   dle smlouvy

KB 32021471/0100           úhrada za SKO      37220.. (doplnit č.p.)        dle ohlášení

KB 32021471/0100           kanalizace            23210...(doplnit č.p.)       dle smlouvy

KB 123-100950257/0100   teplo                   21150...(doplnit č.p.)        dle smlouvy

***

PROVOZNÍ ŘÁD - Sál KD Račice

Provozní řád schválený ZO Račice dne 13.11.2019, usnesením č.5/2019

***

ROZPIS SVOZU POPELNIC NA 1. POLOLETÍ 2022

Svozový kalndář

*****

 

Od 1.1.2020 zahájila OBEC Račice sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností

Použité oleje a tuky odkládejte v uzavíratelných obalech (např. PET lahvích) do speciálně označené nádoby, která je umístěna ve sběrovém místě za OÚ a je k dispozici každou sobotu od 9,00 do 10,00 hodin.

do nádoby patří: použité jedlé oleje a tuky z domácnosti 

do nádoby nepatří: technické oleje, maziva a kapaliny!!!

***

Od 5.2.2020 končí na sběrném místě v Račicích sběr všech druhů pneumatik

***

Základní zásady při odevzdávání odpadu ve sběrném místě v Račicích

Zastupitelé na veřejném zasedání dne 5.2.2020 odsouhlasili základní zásady při odevzdání odpadu

ve sběrném místě v Račicích, platné od 5.2.2020.

Ve sběrném místě v Račicích končí odběr všech druhů pneumatik

Z pneumatiky se stává odpad, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru „tzn., že výrobci, distributoři i prodejci musí od koncových zákazníků staré pneumatiky převzít k ekologické likvidaci“.

Převzetí pneumatik probíhá v rámci zpětného odběru a je bezplatné.

Na webových stránkách MŽP je uveden seznam míst zpětného odběru pneumatik povinných osob (http.://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf).

Sběrné místo je k dispozici všem občanům s TP v Račicích a fyzickým osobám s právním vztahem k nemovitému objektu v k.ú. Račice, kteří platí úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a mají s obcí uzavřenou Smlouvu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 275/2002Sb.

Fyzická osoba předávající odpad je povinna prokázat svoji totožnost, trvalé bydliště či jiný vztah k nemovitosti v k.ú. obce vhodným dokladem. Odpad se předává výhradně v provozní době sběrného místa, tj. každou sobotu od 9,00-10,00 hodin.

Před odjezdem na sběrné místo je povinnost každého občana odevzdávaný odpad vytřídit!!!

Velkoobjemový odpad je třeba rozbít nebo rozmontovat na menší částky (např. nábytek-skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly). Je potřeba odpad roztřídit, aby vzniklo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento odpad musí obec draze skládkovat.

Plasty, krabice tetrapak musí být slisovány nebo sešlapány, abychom neplatili za vzduch

Papíry, krabice musí být slisovány nebo sešlapány, abychom šetřili místem v kontejneru

Elektrospotřebiče velké i malé musí být kompletní, včetně přívodových kabelů (lednice s kompresorem, pračky s motorem, nevybrakované a nerozbité TV). V případě, že spotřebič není kompletní, je obsluha oprávněna nekompletní výrobek nebo jeho části odmítnout převzít. Lednice musí být prázdné, bez jakéhokoliv obsahu (zbytky potravin apod.).

V okolí kontejneru na tříděný odpad je povinností každého občana udržovat pořádek!!!

 

***

Recyklační centrum - Deponie Račice

Ceník materiálů 2020 od 1.3.2020

pro občany s trvalým pobytem v Račicích