Svátek

Svátek má Medard

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 6. 2023

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Labe Aréna Račice

baner

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní úřadKontakty

urad@racice.cz - obecní úřad

Obecní úřad Račice                                           
č.p. 117 
41108 Račice

tel.  416 813 466 
e-mail: urad@racice.cz

IČO:00525413                                                                                                                    Budova obecního úřadu 
Úřední hodiny :

Pondělí   8:30 - 12:00, 14:00 - 18:00          Pokladní hodiny:   Pondělí  16:00 - 18:00
Středa    8:30 - 12:00, 14:00 - 18:00                                        Středa   16:00 - 18:00
 

 

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

číslo účtu              účel platby         variabilní symbol       částka Kč - 2022

KB 32021471/0100           poplatek za psa    13410..(doplnit č.p.)         50,-/pes          

KB 32021471/0100           poplatek za hrob  36320..(doplnit č. hrobu)   dle smlouvy

KB 32021471/0100           úhrada za SKO      37220.. (doplnit č.p.)        dle ohlášení

KB 32021471/0100           kanalizace            23210...(doplnit č.p.)       dle smlouvy

KB 123-100950257/0100   teplo                   21150...(doplnit č.p.)        dle smlouvy

***

CENÍK SLUŽEB - OBEC Račice (aktualizace dne 30.6.2022)

Pořízení černobílých kopií

- jednostranná kopie A4                            2,- Kč/list

- oboustranná kopie A4                             4,- Kč/list

Pořízení barevných kopií

-jednostranná kopie A4                            10,- Kč/list

Czech Point dle sazebníku Ministerstva vnitra

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

- zpracování žádosti o informaci, za každou započatou hodinu 130,- Kč

- úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, za každou započatou hodinu      300,- Kč

Poplatek za zpracování žádosti o informaci je tvořen součtem položek (za hodinovou sazbu a další položky uvedené v tomto ceníku a platí se před převzetím vyřízené žádosti. V případě odeslání poštou se připočítává poštovné a balné. Poštovné dle sazebníku České pošty, balné dle použitého druhu obalu (desky, karton, balící papír apod.)

Žadatel o informaci bude (v případě, kdy poskytovatel informace požaduje úhradu) předem seznámen s touto skutečností a přesnou výší úhrady za zpracování jeho žádosti o informaci, dle požadovaného rozsahu.

PRONÁJMY:

(aktualizace dne 12.9.2022)

Kulturní sál                                       500,- Kč/hod. v průběhu akce

                                                        200,- Kč/hod. před a po akci

zapůjčení ubrusů                            1.000,- Kč

úklid                                              1.500,- Kč

***

ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemen_služebnosti na pozemcích obce Račice.docx (24.28 kB)

platnost pd 12.9.2022

*****

Ceník pro pronájem pozemků v obci Račice, platný od 24.5.2023.pdf (95.82 kB)

*****

PROVOZNÍ ŘÁD - Sál KD Račice

Provozní řád schválený ZO Račice dne 13.11.2019, usnesením č.5/2019

***

Ceník náhradních dílů pro PRESSKAN 2023.pdf (1.04 MB)

*****

ROZPIS SVOZU POPELNIC NA 2. POLOLETÍ 2023

*****

ROZPIS SVOZU POPELNIC NA 1. PLOLETÍ 2023

 

Od 1.1.2020 zahájila OBEC Račice sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností

Použité oleje a tuky odkládejte v uzavíratelných obalech (např. PET lahvích) do speciálně označené nádoby, která je umístěna ve sběrovém místě za OÚ a je k dispozici každou sobotu od 9,00 do 10,00 hodin.

do nádoby patří: použité jedlé oleje a tuky z domácnosti 

do nádoby nepatří: technické oleje, maziva a kapaliny!!!

***

Od 5.2.2020 končí na sběrném místě v Račicích sběr všech druhů pneumatik

***

Základní zásady při odevzdávání odpadu ve sběrném místě v Račicích

Zastupitelé na veřejném zasedání dne 5.2.2020 odsouhlasili základní zásady při odevzdání odpadu

ve sběrném místě v Račicích, platné od 5.2.2020.

Ve sběrném místě v Račicích končí odběr všech druhů pneumatik

Z pneumatiky se stává odpad, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru „tzn., že výrobci, distributoři i prodejci musí od koncových zákazníků staré pneumatiky převzít k ekologické likvidaci“.

Převzetí pneumatik probíhá v rámci zpětného odběru a je bezplatné.

Na webových stránkách MŽP je uveden seznam míst zpětného odběru pneumatik povinných osob (http.://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf).

Sběrné místo je k dispozici všem občanům s TP v Račicích a fyzickým osobám s právním vztahem k nemovitému objektu v k.ú. Račice, kteří platí úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a mají s obcí uzavřenou Smlouvu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 275/2002Sb.

Fyzická osoba předávající odpad je povinna prokázat svoji totožnost, trvalé bydliště či jiný vztah k nemovitosti v k.ú. obce vhodným dokladem. Odpad se předává výhradně v provozní době sběrného místa, tj. každou sobotu od 9,00-10,00 hodin.

Před odjezdem na sběrné místo je povinnost každého občana odevzdávaný odpad vytřídit!!!

Velkoobjemový odpad je třeba rozbít nebo rozmontovat na menší částky (např. nábytek-skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly). Je potřeba odpad roztřídit, aby vzniklo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento odpad musí obec draze skládkovat.

Plasty, krabice tetrapak musí být slisovány nebo sešlapány, abychom neplatili za vzduch

Papíry, krabice musí být slisovány nebo sešlapány, abychom šetřili místem v kontejneru

Elektrospotřebiče velké i malé musí být kompletní, včetně přívodových kabelů (lednice s kompresorem, pračky s motorem, nevybrakované a nerozbité TV). V případě, že spotřebič není kompletní, je obsluha oprávněna nekompletní výrobek nebo jeho části odmítnout převzít. Lednice musí být prázdné, bez jakéhokoliv obsahu (zbytky potravin apod.).

V okolí kontejneru na tříděný odpad je povinností každého občana udržovat pořádek!!!