Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Račice vznikla jako územní samosprávní jednotka ve smyslu hlavy sedmé Zákona č.1/1993 Sb.,, Ústava české republiky a Zákona č.367/1990 Sb., (nahrazen Zákonem o obcích č. 128/2002 Sb.) Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec získala samostatnost v roce 1990 odtržením od Města Štětí a zřízením samostatného obecního úřadu. Obec má i svůj historický původ, viz "Historie obce".