Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Račice
Račice

Sběrné místo

otevřeno: každou sobotu od 9,00-10,00 hod.

  • slouží k bezplatnému ukládání velkoobjemových, kompostovatelných, nebezpečných odpadů a vysloužilého elektrozařízení z činnosti fyzických osob pro obyvatele Račic

Základní zásady při odevzdávání odpadu ve sběrném místě v Račicích

Zastupitelé na veřejném zasedání dne 5.2.2020 odsouhlasili základní zásady při odevzdání odpadu

ve sběrném místě v Račicích, platné od 5.2.2020.

Ve sběrném místě v Račicích končí odběr všech druhů pneumatik

Z pneumatiky se stává odpad, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru „tzn., že výrobci, distributoři i prodejci musí od koncových zákazníků staré pneumatiky převzít k ekologické likvidaci“.

Převzetí pneumatik probíhá v rámci zpětného odběru a je bezplatné.

Na webových stránkách MŽP je uveden seznam míst zpětného odběru pneumatik povinných osob (http.://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf).

Sběrné místo je k dispozici všem občanům s TP v Račicích a fyzickým osobám s právním vztahem k nemovitému objektu v k.ú. Račice, kteří platí úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a mají s obcí uzavřenou Smlouvu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 275/2002Sb.

Fyzická osoba předávající odpad je povinna prokázat svoji totožnost, trvalé bydliště či jiný vztah k nemovitosti v k.ú. obce vhodným dokladem. Odpad se předává výhradně v provozní době sběrného místa, tj. každou sobotu od 9,00-10,00 hodin.

Před odjezdem na sběrné místo je povinnost každého občana odevzdávaný odpad vytřídit!!!

Velkoobjemový odpad je třeba rozbít nebo rozmontovat na menší částky (např. nábytek-skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly). Je potřeba odpad roztřídit, aby vzniklo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento odpad musí obec draze skládkovat.

Plasty, krabice tetrapak musí být slisovány nebo sešlapány, abychom neplatili za vzduch

Papíry, krabice musí být slisovány nebo sešlapány, abychom šetřili místem v kontejneru

Elektrospotřebiče velké i malé musí být kompletní, včetně přívodových kabelů (lednice s kompresorem, pračky s motorem, nevybrakované a nerozbité TV). V případě, že spotřebič není kompletní, je obsluha oprávněna nekompletní výrobek nebo jeho části odmítnout převzít. Lednice musí být prázdné, bez jakéhokoliv obsahu (zbytky potravin apod.).

V okolí kontejneru na tříděný odpad je povinností každého občana udržovat pořádek!!!

Úřad

Svátek

Dnes je 21.4.2024

Svátek má Alexandra

Zítra má svátek Evženie

Labe Aréna Račice

baner
Obec Račice
Račice

Partneři